Vyhľadávanie
V ponuke je 108 nehnuteľností.

Najväčšie realitné transakcie (1)
ALJAŠKA NA PREDAJ


Predávajúci              RUSKO

Kupujúci                      USA

Výmera pozemku     1,518,800 km2

Cena                                   7,2 milióna dolárov

Dátum predaja          18. októbra 1867

Dôvod predaja          zlá finančná situácia predávajúceho
                                   ​neželaný záujem susedov o pozemok

 

OPIS TRANSAKCIE

V roku 1867 vyjednal William H. Seward, vtedajší minister zahraničných vecí USA, kúpu Aljašky od Ruska (Alexandra II.). Z pohľadu realitného obchodu išlo o najväčší prevod práv k pozemku v dejinách ľudstva.

Na pozadí konca Krymskej vojny a z obáv pred ďalším vojenským konfliktom s Britániou, sa Rusi poponáhľali s predajom tejto časti Severnej Ameriky, na ktorú si robila zálusk aj Britská Kolumbia. Rusi taktiež potrebovali riešiť svoje finančné problémy. Spojené štáty zaplatili za tento obchod 7,2 milióna dolárov.

Dnes vieme, že sa tento obchod Američanom niekoľkonásobne vyplatil. Aljaška je známa nielen panenskou prírodou, ale aj ohromným bohatstvom nerastných surovín, najmä ropy a zemného plynu. 


 

Šek na 7,2 milióna dolárov za odpredaj Aljašky do vlastníctva USA

  

Novinky a aktuality

Realitné dejiny (3) Najväčšie realitné transakcie v dejinách (3) MANHATTAN za gorálky   Predávajúci  ...
Realitné dejiny (2) Najväčšie realitné transakcie v dejinách (2) LOUISIANA : Viac ako kupujúci...
Ťarchy na nehnuteľnostiach (1) VECNÉ BREMENÁ V našej realitnej poradni Pavlik & Partners sa v sérii niekoľkých...
Susedské vzťahy SUSEDSKÉ VZŤAHY A NOVELA ZÁKONA O BYTOCH   V SKRATKE : DOMOVÝ PORIADOK...
Čo s neplatičom nájomného ZÁDRŽNÉ PRÁVO PRENAJÍMATEĽA NEHNUTEĽNOSTI V rámci riešenia reálnych problémov...